Bedankt voor uw steun!

Normal aca750ae4a1474c4e57ca087ba32763bf92c71cd
22-01-2021 | 10:30

U helpt om de langetermijngevolgen van Covid-19 bij kinderen in kaart te brengen. Inmiddels is mede dankzij uw bijdrage meer dan 10.000 euro ingezameld. Daar zijn we u heel dankbaar voor! 

Onderzoeksleider en kinderlongarts Caroline Brackel en kinderlongarts Suzanne Terheggen geven ons een korte update over het onderzoek: 

"In maart 2020 is deze studie gestart omdat we geen inzicht hadden in de gevolgen van Covid-19 voor kinderen. Sindsdien weten we dat kinderen gelukkig zelden ernstig ziek worden van Covid-19. Toch zijn er wel kinderen opgenomen en hebben wij enkele patiënten onder behandeling met lange termijnklachten, die daar veel last van hebben. Om als arts echt iets voor deze patiënten te betekenen moeten we beter begrijpen wat wij op lange termijn kunnen verwachten. Daarom doen wij deze studie.

We merken dat veel patiënten mee willen doen aan het onderzoek. Ook hebben meerdere artsen bij het onderzoeksteam kinderen aangemeld die bij hen onder behandeling zijn in verband met langdurige klachten na het doormaken van Covid-19.

Ook Joris Willems, vader van twee extreem prematuur geboren kinderen is dankbaar voor alle steun. 

"Allereerst wil ik Caroline Brackel en Suzanne Terheggen bedanken. Zij hebben naast hun zeer drukke banen (zeker in deze hectische tijden), eindeloos veel van hun eigen tijd in dit onderzoek gestopt. Onderzoek dat belangrijk is en ook mij persoonlijk raakt als vader van een extreem prematuur geboren tweeling. Het is belangrijk dat goed onderzoek wordt gedaan, zodat die kinderen die veel last hebben van lang termijn klachten goed kunnen worden geholpen. Iedereen bedankt voor jullie gulle steun."

We hebben naast uw steun, een subsidie toegekend gekregen van Stichting Astma Bestrijding waar we enorm blij mee zijn. Maar we zijn er nog niet. Om het onderzoek op een goede manier voort te kunnen zetten is veel geld nodig. Daarom blijven we ons inzetten en vragen we om jullie steun door dit bericht te delen in jullie netwerk. Dat kan door deze e-mail door te sturen of de link naar de actiepagina te delen.