Steun onderzoek naar langetermijngevolgen van Covid-19 bij kinderen

Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis
van totaal € 25.000 (45%)

Vanuit het Emma Kinderziekenhuis van Amsterdam UMC start, in samenwerking met onder meer 47 kinderafdelingen, een onderzoek naar de langetermijngevolgen van COVID-19 bij kinderen, de zogenaamde COPP2 studie. Hoewel het coronavirus voornamelijk volwassenen treft kunnen ook kinderen soms ziek worden en is in zeldzame gevallen een ziekenhuisopname noodzakelijk.

"Bij volwassenen is er al veel bekend, bij kinderen minder. Waarschijnlijk is het vooruitzicht van de kinderen goed, maar zeker is dat niet", zegt onderzoeksleider Caroline Brackel van Amsterdam UMC.

Kinderlongartsen willen hier nu verandering in brengen. Een van de redenen om het onderzoek te starten is omdat kinderlongartsen vaak geen goed antwoord hebben op vragen van ouders over hoe het verder zal gaan met het kind

"Als ouder van een extreem vroeg geboren tweeling maak ik mij extra zorgen om corona en vooral de eventuele lange termijn effecten die het kan hebben op bijvoorbeeld de longen. Onze jongens hebben na hun geboorte namelijk ruim drie maanden beademingondersteuning gehad. Het gaat goed met ze maar hun longen blijven (voor nu) nog wel een zwakke plek.

Maar iedere ouder, opa of oma, oom of tante, eigenlijk iedereen maakt zich wellicht zorgen om wat er met jonge kinderen gebeurt als zij covid krijgen. Valt het erg mee of kan er toch lange termijn schade optreden?

Dit onderzoek hoopt deze vraag te kunnen beantwoorden en is dan ook heel belangrijk. Er is alleen geld voor nodig, veel geld. Daarom steun ik dit onderzoek, jullie ook?" Joris Willems

Help jij mee? Steun dit onderzoek naar het effect van een corona-infectie bij kinderen.

Bekijk alle
11-05-2022 | 08:07
05-12-2021 | 15:29
09-06-2021 | 20:11
07-05-2021 | 22:26
28-01-2021 | 11:33
Bekijk alle

Bedankt voor uw steun!

22-01-2021 | 10:30 U helpt om de langetermijngevolgen van Covid-19 bij kinderen in kaart te brengen. Inmiddels is mede dankzij uw bijdrage meer dan 10.000 euro ingezameld. Daar zijn we u heel dankbaar voor!  Onderzoeksleider en kinderlongarts Caroline Brackel en kinderlongarts Suzanne Terheggen geven ons een korte update over het onderzoek:  "In maart 2020 is deze studie gestart omdat we geen inzicht hadden in de gevolgen van Covid-19 voor kinderen. Sindsdien weten we dat kinderen gelukkig zelden ernstig ziek worden van Covid-19. Toch zijn er wel kinderen opgenomen en hebben wij enkele patiënten onder behandeling met lange termijnklachten, die daar veel last van hebben. Om als arts echt iets voor deze patiënten te betekenen moeten we beter begrijpen wat wij op lange termijn kunnen verwachten. Daarom doen wij deze studie. We merken dat veel patiënten mee willen doen aan het onderzoek. Ook hebben meerdere artsen bij het onderzoeksteam kinderen aangemeld die bij hen onder behandeling zijn in verband met langdurige klachten na het doormaken van Covid-19."  Ook Joris Willems, vader van twee extreem prematuur geboren kinderen is dankbaar voor alle steun.  "Allereerst wil ik Caroline Brackel en Suzanne Terheggen bedanken. Zij hebben naast hun zeer drukke banen (zeker in deze hectische tijden), eindeloos veel van hun eigen tijd in dit onderzoek gestopt. Onderzoek dat belangrijk is en ook mij persoonlijk raakt als vader van een extreem prematuur geboren tweeling. Het is belangrijk dat goed onderzoek wordt gedaan, zodat die kinderen die veel last hebben van lang termijn klachten goed kunnen worden geholpen. Iedereen bedankt voor jullie gulle steun." We hebben naast uw steun, een subsidie toegekend gekregen van Stichting Astma Bestrijding waar we enorm blij mee zijn. Maar we zijn er nog niet. Om het onderzoek op een goede manier voort te kunnen zetten is veel geld nodig. Daarom blijven we ons inzetten en vragen we om jullie steun door dit bericht te delen in jullie netwerk. Dat kan door deze e-mail door te sturen of de link naar de actiepagina te delen. 
Lees meer