Onderzoek: Groeiproblemen voor de geboorte

-  FOR ENGLISH PLEASE SCROLL DOWN -

Groeiproblemen voor de geboorte door een slecht functionerende placenta (placenta-insufficiëntie) komen helaas veel voor. Door de groeiproblemen zijn kinderen vaak relatief te klein bij de geboorte. De ongeboren baby wordt dan bedreigd doordat de ademhalingsfunctie (uitwisseling van zuurstof en kooldioxide) te beperkt kan zijn of worden. Als dit gebeurt en te laat wordt opgemerkt kan een baby hieraan voor de geboorte overlijden. Een schatting is dat dit bij ongeveer 1 op 1.000 zwangerschappen voorkomt, en dus in Nederland jaarlijks bij ongeveer 150 kinderen en hun familie gebeurt.  

Op de lange termijn zijn er sterke verbanden tussen deze groeiproblemen en de ontwikkeling op kinderleeftijd, bijvoorbeeld bij de CITO-score en op middelbare leeftijd bij het ontstaan van hart- en vaatziekten en suikerziekte. 

Artsen in het Emma Kinderziekenhuis van Amsterdam UMC doen in Nederlandse en internationale samenwerkingsverbanden onderzoek naar placenta-insufficiëntie. Ze richten zich hierbij op mogelijke oorzaken, het tijdig opsporen ervan en de juiste begeleiding van ouders.

Meer informatie is te vinden op www.tekleinebaby.nl en www.fetalgrowthrestriction.com.

"Wij doen het onderzoek deels met subsidies en vaak vooral met passie voor het onderwerp. Jouw bijdrage, groot of klein, voor de onderzoekslijn als geheel of een specifiek onderdeel ondersteunt onze passie en kan ons enorm helpen om dit onderzoek voort te zetten!" Wessel Ganzevoort - Emma Kinderziekenhuis van Amsterdam UMC en Sanne Gordijn - UMCG.

Help jij mee om dit onderzoek mogelijk te maken? Start een actie of doe direct een donatie via deze pagina. 


Fetal growth restriction

Fetal growth restriction because of placental insufficiency is a common pregnancy complication. Limited growth before birth leads to relatively small newborns and has strong long-term implications on infant development (negative impact on developmental scores at age 12) and cardiovascular disease and diabetes in middle-aged people. During pregnancy, the fetus is also threatened by imminent failure of the respiratory function of the placenta (exchange of oxygen and carbon dioxide). When this happens and is recognized too late, fetal death may occur. This devastating outcome happens in approximately one in 1.000 births, which amounts to around 150 children in the Netherlands annually.

Researchers at Emma Children's Hospital at Amsterdam UMC collaborate nationally and internationally to study different aspects of placental insufficiency: causes, diagnosis, management, and the care for parents. You can find more information at our websites: www.fetalgrowthrestriction.com and www.tekleinebaby.nl.

"This work is partly funded with government funding for specific projects, but is mainly driven by our passion for this important subject. Your contribution to this research line as a whole or specific parts of the research, small or big, can support our passion and help us achieve these goals!" Wessel Ganzevoort - Emma Children's Hospital and Sanne Gordijn - UMCG.

Your support is needed to continue this research. Start fundraising or donate directly trough this page. 

Bekijk alle
21-04-2023 | 21:19
04-01-2022 | 11:24
07-11-2021 | 12:25
08-07-2021 | 11:02
22-06-2021 | 14:58