P

Geef kinderen met selectief mutisme weer een stem:

Prof.dr. Lisbeth Utens

( Lid van team: YUM (Young Unilever Managers)  )

van totaal € 1.000 (103%)

Selectief mutisme (SMut) is een heel ontwrichtende angststoornis, waarbij kinderen niet durven te praten op school en/of in sociale situaties (terwijl ze thuis wel goed kunnen praten).

Als er geen behandeling plaatsvindt, heeft SMut een schadelijke invloed op het school-, sociaal- en emotioneel functioneren van de kinderen. Er is vaak een chronisch beloop, met schooluitval, verhoogd risico op  complexe, chronische angst- en stemmingsproblemenop volwassen leeftijd en slechtere toekomstperspectieven tot gevolg. Het is nog onbekend hoe vaak selectief mutisme (SMut) in Nederland voorkomt, in het buitenland bij ca. 2% van de kinderen. Tweetalige kinderen met een migratieachtergrondhebben een verhoogd risico op selectief mutisme.

 

Behandeling

Levvel /Amsterdam Universitair Medisch Centrum, is een voorloper wat betreft behandeling en onderzoek naar SMut. Onze experts ontwikkelden een vernieuwend behandelprotocol voor kinderen met SMuttussen de 3 en 18 jaar. Uniek is dat we behandeling op school uitvoeren. Tijdens de corona pandemie waren de scholen echter dicht gingen we over op beeldbellen. Dat was vaak lastig , juist omdat deze kinderen angst hebben om te praten. Daarom gaan we nu een Virtual Reality Tool ontwikkelen.

Virtual Reality Exposure biedt een unieke mogelijkheid om virtueel, op afstand, stapsgewijs naar het praten op school toe te werken. Door Virtual Reality in te zetten, kunnen de kinderen buiten school, thuis en in de therapiekamer a.h.w. “levensecht” (virtueel) en vaker oefenen, opdat de behandeling beter beklijft. Ze kunnen dan virtueel in de klas oefenen, interactief, met klasgenoten en de leerkracht.

Met VRE kan het kind extra oefenen met sociale situaties in oplopende moeilijkheid, zoals  praten met één iemand tot klas vol kinderen. Door te oefenen in verschillende settings, kan de behandeling beter beklijven en generaliseren naar andere situaties.  

Nog een belangrijk voordeel: vanwege onze expertise krijgt LEVVEL veel verwijzingen uit het hele land. Met Virtual Reality Exposure kunnen behandelingen ook meer op afstand uit te voeren, Dit scheelt veel reistijd en  betekent dus minder belasting voor kind en gezin.

Voor therapeuten scheelt het reistijd, waardoor de behandeling efficiënter verricht kan worden.

Daarom loop ik samen met Unilever deze sponsorloop, om geld voor de VR tool in te zamelen.

©Prof.dr. E. Utens, dr. J. Legerstee, drs. E. Wippo, prof. dr. R. Lindauer ,  6-3-2021,    Levvel/AMC  

Bekijk alle
01-11-2021 | 10:00
28-10-2021 | 17:33 Schreeuw het uit Lisbeth voor selectief mutisme!
28-10-2021 | 12:41
28-10-2021 | 12:38
28-10-2021 | 12:37